ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

 

Az M-Trend Hungary Kft. (1118 Budapest, Budaörsi t 135/IV. ép. 2/11.) üdvözli Önt a www.m-trend.hu weboldalán. Örülünk, hogy felkeltettük érdeklődését termékeink és szolgáltatásaink iránt. Az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése rendkívül fontos számunkra. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az adatkezelésre vonatkozó elveinkről, amelyeket magunkra nézve kötelezőnek fogadunk el. Ön jelen weboldal használatával elismeri, hogy az alábbi adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, az abban foglaltakat elfogadja, és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő adatkezeléshez hozzájárul.

A www.m-trend.hu címen elérhető weboldal az adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek.

Az M-Trend Hungary Kft., a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Személyes adatok

 

Jelen tájékoztató vonatkozásában személyes adat minden olyan adat és információ, amely Önnel kapcsolatba hozható, vagy az adatokból Önnel kapcsolatban levonható következtetés, amely weboldalunk használata során, vagy azzal összefüggésben a tudomásunkra jut. Ezek közé tartozik jelen weboldal használata során az Ön neve, címe, levelezési címe, valamint a telefonszáma.

 

Adatkezelési alapelvek

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
b) azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok
a) felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek legyenek;
c) tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Személyes adatainak kezelésére és felhasználására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján került sor. Továbbá az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) rendelet alapján kerül sor. A hozzájárulást Ön az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

Kezelt adatok

 

Technikai adatok

 

A weboldal böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log-fájlok formájában, amelyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz Ön nem fér hozzá. A fenti információkat kizárólag a weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használjuk fel.

 

Cookie tájékoztató

 

A weboldalak a hatékonyabb működés, analitikai szolgáltatások és marketingcélok végett ún. cookie-kat használnak, melyek a böngészőt futtató eszközön tárolódnak, és arra teljesen ártalmatlanok. Az eszköz egy olyan számítógépet jelent, amellyel el lehet érni a weboldalakat. Eszköznek számít például az asztali számítógép, a táblagép és az okos telefon is. Ezeken a technológiákon keresztül olyan adatokat gyűlhetnek Önről, mint például: az Ön által használt böngésző szoftver típusa, az operációs rendszer fajtája, az Internet Protokoll („IP”) cím, a weboldalakat megelőzően megtekintett webhely, a mi weboldalunkon megtekintett oldalak és az ország ahonnan Ön csatlakozik. Más azonosításra alkalmas adatokat nem kerülnek gyűjtésre, kivéve, ha azok önként kerülnek megadásra. A „cookie„ egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a számítógépére, amikor egy weboldalt keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott weboldalt, a cookie-nak köszönhetően a weboldal képes felismerni a böngészőjét. Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. A böngésző beállításaiban lehetőség van arra, hogy elutasítsa az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Amennyiben a cookie elhelyezéséhez nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. A legtöbb cookie hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá. A cookie-k törlése: A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a cookie-k elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A cookie kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.

 

Weboldalon található hivatkozások, linkek

 

A weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő által üzemeltetett weboldalakra viszik a látogatókat (pl.: facebook, google +). Ezen oldalak az Adatkezelőnek nem állnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Az ún. „Social média” funkciók (pl.: „like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel, melyekről továbbiakat az adott funkció mögött álló portál felületén tudhat meg.

 

A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok

 

A weboldalak látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az adatkezelő. A szolgáltatás használata során web analitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ: https://support.google.com/analytics/answer/2700409 A kezelt adatok köre kiterjed minden adatra, amelyet a Google Analytics gyűjt. A weboldal meglátogatásával automatikusan elindul az adatgyűjtés, melynek célja, az így megszerzett adatok által fejleszteni a weboldalakat és a szolgáltatásokat, a szolgáltatások használatának végéig.

 

A személyes adatok kezelése és felhasználása

 

Online árajánlatkérés:
Online árajánlat kérés igénylése során Önnek kötelezően szükséges megadni a következő személyes adatokat:

 • név vagy cégnév
 • telefonszám
 • e-mail cím

Online üzenetküldés:
Online üzenet küldés során Önnek kötelezően szükséges megadni a következő személyes adatokat:

 • név vagy cégnév
 • e-mail cím

Az adatkezelés célja, az Ön által megosztott információk felhasználása annak érdekében, hogy válaszolhassunk a kérdéseire és/vagy elvégezhessük az Ön által ránk bízott munkát, feladatot (pl.: árajánlat készítés).  A weboldal meglátogatható, tartalma olvasható regisztráció és személyes adatok megadása nélkül is.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelés időtartama

 

Az online árajánlatkérés igénylésének, vagy az online üzenetküldés folyamata során megadott személyes adatok kezelése az igénylés vagy az üzenet elküldésével kezdődik és a levelező tárhelyből történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat törléséig tart. A törlést követően az Ön adatai azonnal eltávolításra kerülnek rendszereinkből.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított két hétig tárolja.

 

A szolgáltatás ügyfél-levelezései

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, észrevétele van, a szolgáltatás kapcsolat  rovatában megadott módon kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőjével.

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb tíz év elteltével törli.

 

Egyéb adatkezelések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Adattovábbítás

 

Személyes adatai továbbítására akkor kerül sor, ha a megkötött szerződés lebonyolítása, vagy az Ön megkeresésének teljesítése érdekében szükséges, illetve ha az M-Trend Hungary Kft-t kötelező törvényi előírás, vagy hatósági, vagy bírósági határozat erre kötelezi.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A weboldal felkeresése és használata során gyűjtött adatok tárolása a weboldal tárhely szolgáltatójának (Tárhely szolgáltató: Dóka Bálint ev. 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. ép.: C em.: 4 ajtó: 11. Adószám:68042998-1-43) szerverein kerülnek tárolásra. A szükséges biztonsági és technikai, technológiai rendszerek biztosításáról és megfelelő működtetéséről a tárhely szolgáltató gondoskodik.

Az M-Trend Hungary Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

Az M-Trend Hungary Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az M-Trend Hungary Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Jogorvoslat

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az M-Trend Hungary Kft. költségtérítést állapít meg.

Az M-Trend Hungary Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az M-Trend Hungary Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A M-Trend Hungary Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az M-Trend Hungary Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az M-Trend Hungary Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben problémáját nem sikerült megfelelően orvosolnunk, az alábbi intézményekhez fordulhat, vagy bírói utat vehet igénybe:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Levelezési cím: 1387 Budapest Pf. 40.
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 22
Telefonszám: +36 (1) 475-7100
Fax: +36 (1) 269-1615
E-mail: panasz@ajbh.hu
URL: http://www.ajbh.hu/elerhetosegeink

 

Egyéb rendelkezések

 

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót előzetes értesítés mellett egyoldalúan módosítsuk. A módosítás hatályba lépését követően Ön a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk ezt Önnel szemben kártérítés formájában érvényesíteni.

A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Ön felel.

 

Kapcsolat

 

Személyes adatainak kezelésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi e-mail címen: info@m-trend.hu